Procedury bezpieczeństwa

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Regulamin  Pobierz

Zbiór procedur obowiazujacych w MOS w Solcu nad Wisłą

Procedura przyjęcia nowego wychowanka  Pobierz

Procedura w przypadku znalezienia materiałów prawdopodobnie wybuchowych, broni lub innych niebezpiecznych substancji  Pobierz

Procedura postępowania wobec wychowanka szczególnie agresywnego  Pobierz

Procedura postępowania wobec wychowanka pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych  Pobierz

Proceura postępowania w sytuacji zatrucia  Pobierz

Procedura postępowania w przypadku buntu wychowanków  Pobierz

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia wychowanka o dokonanie kradzieży  Pobierz

Procedura postępowania w przypadku wypadku wychowanka poza terenem ośrodka  Pobierz

Procedura postępowania w sytuacji bójki pomiędzy wychowankami  Pobierz

Procedura postępowania w sytuacji samowolnego oddalenia się wychowanka  Pobierz

Procedura odwiedzin wychowanka przez rodzinę  Pobierz

Procedura postępowania podczas odbioru paczki wychowanka  Pobierz

Procedura postępowania podczas choroby wychowanka  Pobierz

Procedura postępowania na wypadek pożaru  Pobierz

Procedura pełnienia dyżuru nocnego  Pobierz

Procedura organizowania imprez wewnętrznych i zewnętrznych  Pobierz

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren MOS  Pobierz

Procedura adaptacyjna  Pobierz