Kontakt w sprawie rekrutacji

Rezerwację miejsc do szkół przy MOS w Solcu nad Wisłą prowadzimy cały rok.

W celu uzyskania informacji prosimy kontaktować się telefonicznie:

797 174 413,  48 376 13 12 wew. 22 lub 25

 lub mailowo:

rekrutacja.mossolec@gmail.com

Zbiór dokumentów niezbędnych w cel przyjęcia do MOS

 • REKRUTACJA WYCHOWANKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
 1. Skierowanie do MOS wystawione przez starostę (Starostwo Powiatowe w Lipsku).
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na czas nauki w szkole  podstawowej wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim na czas nauki w szkole podstawowej wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (jeżeli dotyczy).
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
 5. Akt urodzenia.
 6. Poświadczenie zameldowania .
 7. Ostatnie świadectwo szkolne lub uwierzytelniona kopia.
 8. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia.
 9. Opinia OZSS (jeżeli było prowadzone badanie).
 10. Zdjęcie legitymacyjne (1 szt) (aktualne).

REKRUTACJA WYCHOWANKÓW DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA.

 

 1. Skierowanie do MOS wystawione przez starostę (Starostwo Powiatowe w Lipsku).
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej  wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli dotyczy).
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
 5. Akt urodzenia.
 6. Poświadczenie zameldowania .
 7. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty – dotyczy klasy I.
 8. Ostatnie świadectwo szkolne lub uwierzytelnioną kopię – dotyczy klasy II i III.
 9. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia.
 10. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu, w przypadku kandydatów do klasy o profilu kucharz wymagana jest aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 11. Zdjęcie legitymacyjne (1 szt) (aktualne).
 12. Strój roboczy w zależności od wybranego zawodu.

WYKAZ RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU WYCHOWANKA 

 

 • Środki higieny osobistej ( ręczniki, mydło, szampon, pasta do zębów, proszek do prania itd.).
 • Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego.
 • Artykuły szkolne ( przybory do pisania, zeszyty, podręczniki).
 • Strój na praktyczną naukę zawodu: kucharz (fartuch, zapaska, czepek, kryte buty), murarz-tynkach (spodnie robocze ogrodniczki, kurtka robocza, buty budowlane/przemysłowe, czapka z daszkiem, rękawiczki ochronne, materiałowe), fryzjer ( fartuch ochronny, nożyczki klasyczne, nożyczki degazowki jednostronne zablokowane), mechanik pojazdów samochodowych (spodnie robocze ogrodniczki, kurtka robocza, buty budowlane/przemysłowe, czapka z daszkiem, rękawiczki ochronne, materiałowe).