Kalendarz imprez szkolnych

Solec nad Wisłą

 

 

L.p.UroczystośćTerminyOsoby odpowiedzialne za realizacjęSposób realizacji

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022wrzesień

Iwona Krupa

Wioletta Łygan

Msza Święta, spotkanie
z wychowawcami klas

 

Akademia
2.Dzień chłopakawrzesień

Michał Kosiński

Jakub Cieciura

Zdzisław Szołajski

Sławomir Figura

Justyna Kmiecik

Martyna Góralska

Program artystyczny, konkursy, ognisko
3.Dzień Komisji Edukacji Narodowejpaździernik

 Marta Jasińska

Aleksandra Węgorowska

Zdzisław Szołajski

Terasa Kasińska

Akademia, ognisko, zawody sportowe
4.Dzień Papieża Jana Pawła II październik

Paweł Biniek

Agata Zawadzka

Michalina Pluta

Renata Połowin

Aleksandra Węgorowska

Akademia, konkurs plastyczny
5.Święto Odzyskania Niepodległościlistopad

 Wioletta Łygan

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Maria Pluta

Agnieszka Sochaj

Karolina Główka

Apel
6.Zabawa andrzejkowalistopad

Monika Moskwa

Wanda Zarzycka

Główka Karolina

Renata Połowin

Teresa Kasińska

Agnieszka Sochaj

Zabawy, wróżby, dyskoteka
7.Mikołajkigrudzień

 Anna Guzowska

Iwona Serafin

Iwona Krupa

Renata Gębka

Agnieszka Bulikowska

Gry, zabawy
8.Święta Bożego Narodzeniagrudzień

 Anna Guzowska

Iwona Serafin

Wioletta Łygan

Wanda Zarzycka

Agnieszka Sochaj

Aleksandra Węgrowska

Jasełka, Wigilia, wspólny opłatek
9,Choinka noworocznastyczeń

Monika Moskwa

Anna Guzowska

AgnieszkaBulikowska

Renata Gębka

Renata Połowin

Iwona Krupa

Część artystyczna, zabawa szkolna
10. Olimpiada Zimowastyczeń/luty

KamilPatynowski 

Sławomir Figura

Michał Kosiński

Jakub Cieciura

Teresa Kasińska

Zdzisław Szołajski

Zawody sportowe
11.Walentynkiluty

Monika Moskwa

Karolina Główka

Renata Połowin

Teresa Kasińska

Wanda Zarzycka

Dyskoteka, konkursy, poczta walentynkowa
12.Dzień kobietmarzec

Urszula Pawłowska

Aneta Gębska

Anna Kowaleczka

Marta Jasińska

Akademia
13.Pierwszy Dzień Wiosnymarzec

Marta Jasińska

Anna Guzowska

Iwona Serafin

Iwona Krupa

Renata Gębka

 Korowód przebierańców
14.Turniej Tenisa Stołowegomarzec

 Michał Kosiński

Sławomir Figura

Kamil Patynowski

Aneta Gębska

Zdzisław Szołajski

Jakub Cieciura

 Konkursy, konkurencje sportowe
15.Dzień pamięci o Holocauściekwiecień

Anna Kowaleczka

Agata Zawadzka

Paweł Biniek

Kamil Patynowski

Akademia
16.Święto Ziemikwiecień

Monika Moskwa

Wanda Zarzycka

Karolina Główka

Izabela Mgłosiek

Apel, konkursy, sprzątanie najbliższej okolicy
17. Rocznica Zbrodni Katyńskiej kwiecień

Iwona Serafin

Wioletta Łygan

Anna Guzowska

Agnieszka Sochaj

 Wanda Zarzycka

 Akademia
18.Uchwalenie Konstytucji 3-go Majamaj

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Wioletta Łygan

Agnieszka Sochaj

Mariola Wielicka

MarzenaDłużewska

Akademia
19.Dzień Dziecka, Dzień Szkoły bez Przemocyczerwiec Anna Guzowska

Iwona Serafin

Karolina Główka

Kamil Patynowski

Iwona Krupa

Marta Jasińska

Apel, zabawy, gry
20.Zakończenie roku szkolnegoczerwiec

 Anna Kowaleczka

Marta Jasińska

Msza Święta, spotkanie z wychowawcami klas

 

Akademia

 

 

 

Szymanów

 

 

  

L.p.UroczystośćTerminyOsoby odpowiedzialne za realizacjęSposób realizacji

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021wrzesień

Izabela Mgłosiek

Kamil Madej

Justyna Śledzińska 

Msza Święta, spotkanie 
z wychowawcami klas

 

Akademia
2.Dzień chłopakawrzesień

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Monika Kosiór

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Program artystyczny, konkursy, ognisko
3.Dzień Komisji Edukacji Narodowejpaździernik

Mateusz Magierowski

Tomasz Tkaczyk 

Akademia, ognisko, zawody sportowe
4.Dzień Papieża Jana Pawła IIpaździernik

 Agata Zawadzka

Paweł Biniek

Akademia, konkurs plastyczny
5.Święto Odzyskania Niepodległościlistopad

Agnieszka Bulikowska

Renata Gębka

Tomasz Tkaczyk

Sylwia Sochaj 

Apel
6.Zabawa andrzejkowalistopad

Izabela Mgłosiek

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Edyta Bojska

Dorota Wierzbicka 

Zabawy, wróżby, dyskoteka
7.Mikołajkigrudzień

Sabina Ciepielewska

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Ewelina Świątek

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Gry, zabawy
8.Święta Bożego Narodzeniagrudzień

Monika Kosiór

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Sylwia Sochaj

Agnieszka Spyt – Chuchała 
Jasełka, Wigilia, wspólny opłatek
9,Choinka noworocznastyczeń

Milena Lasota

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska

Aneta Szewczyk – Mężyk

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Część artystyczna, zabawa szkolna
10. Olimpiada Zimowastyczeń/luty

Kamil Patynowski

Aneta Szewczyk – Mężyk

Milena Lasota

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska 

Zawody sportowe
11.Walentynkiluty

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Monika Kosiór

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Dyskoteka, konkursy, poczta walentynkowa
12.Dzień kobietmarzec

Kamil Madej

Tomasz Tkaczyk

Justyna Śledzińska

Sylwia Sochaj

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Akademia
13.Pierwszy Dzień Wiosnymarzec

Monika Kosiór

Tomasz Tkaczyk

Justyna Śledzińska

Agnieszka Spyt – Chuchała

Dorota Wierzbicka 

 Korowód przebierańców
14.Turniej Tenisa Stołowegomarzec

Kamil Patynowski

Kamil Madej

Dorota Wierzbicka

Mateusz Magierowski 

 Konkursy, konkurencje sportowe
15.Dzień pamięci o Holocauściekwiecień

Paweł Biniek

Justyna Śledzińska 

Akademia
16.Święto Ziemikwiecień

Justyna Śledzińska

Tomasz Tkaczyk

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Apel, konkursy, sprzątanie najbliższej okolicy
17.Rocznica Zbrodni Katyńskiejkwiecień

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Michalina Pluta 

Akademia
18.Uchwalenie Konstytucji 3-go Majamaj

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Tomasz Tkaczyk

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Akademia
19.Dzień Dziecka, Dzień Szkoły bez Przemocyczerwiec

Agnieszka Bulikowska

Renta Gębka

Katarzyna Sambor

Kamil Patynowski

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Apel, zabawy, gry
20.Zakończenie roku szkolnego22 czerwiec

Monika Kosiór

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska 

 

Msza Święta, spotkanie z wychowawcami klas

 

Akademia