Kalendarz imprez szkolnych

Solec nad Wisłą

L.p.UroczystośćTerminyOsoby odpowiedzialne za realizacjęSposób realizacji

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 wrzesień

Justyna Śledzińska

Artur Baczkowski

Msza Święta, spotkanie
z wychowawcami klas

Akademia

2. Dzień chłopaka wrzesień

Renata Połowin

Monika Moskwa

Aneta Gębska

Wanda Zarzyska

Iwona Krupa

Marta Jasińska

Milena Lasota

Program artystyczny, konkursy, ognisko
3. Dzień Komisji Edukacji Narodowej październik

Renata Gębka

Agnieszka Bulikowska

Milena Mróz

Aleksandra Węgorowska

Milena Lasota

Martyna Góralska

Akademia, ognisko, zawody sportowe
4. Dzień Papieża Jana Pawła II  październik

Paweł Biniek

Agata Zawadzka

Karolina Główka

Aneta Gębska

Anna Kowaleczko

Kamil Patynowski

Akademia, konkurs plastyczny
5. Święto Odzyskania Niepodległości listopad

 Wioletta Łygan

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Maria Pluta

Agnieszka Sochaj

Izabela Mgłosiek

Marzena Dłużewska

Apel
6. Zabawa andrzejkowa listopad

Monika Moskwa

Wanda Zarzycka

Główka Karolina

Renata Połowin

Alekandra Węgorowska

Milena Mróz

Beata Paluch

Justyna Śledzińska

Agnieszka Sochaj

Zabawy, wróżby, dyskoteka
7. Mikołajki grudzień

 Anna Guzowska

Iwona Serafin

Iwona Krupa

Renata Gębka

Agnieszka Bulikowska

Milena Lasota

Beata Paluch

Milena Mróz

Marta  Jasińska

Justyna Śledzińska

Gry, zabawy
8. Święta Bożego Narodzenia grudzień

Aleksandra Węgrowska

Milena Mróz

Beata Paluch

Justyna Śledzińska

Artur Baczkowski

Jasełka, Wigilia, wspólny opłatek
9, Choinka noworoczna styczeń

Anna Guzowska

Wioletta Łygan

Iwona Serafin

Renata Gębka

Marta Jasińska

Iwona KrupaMilena Lasota

Agnieszka Bulikowska

Część artystyczna, zabawa szkolna
10.  Olimpiada Zimowa styczeń/luty

Kamil Patynowski 

Sławomir Figura

Michał Kosiński

Jakub Cieciura

Martyna Góralska

Justyna Kmiecik

Zdzisław Szołajski

Zawody sportowe
11. Walentynki luty

Agnieszka Sochaj

Monika Moskwa

Renata Połowin

Karolina główka

Urszula Pawłowska

Michalina Pluta

Dyskoteka, konkursy, poczta walentynkowa
12. Dzień kobiet marzec

Sławomir Figura

Zdzisław Szołajski

Jakub Cieciura

Michał Kosiński

Arur Baczkowski

Akademia
13. Pierwszy Dzień Wiosny marzec

Marta Jasińska

Iwona Krupa

Milena Lasota

Justyna Kmiecik

Renata Gębka

 Korowód przebierańców
14. Turniej Tenisa Stołowego marzec

 Michał Kosiński

Sławomir Figura

Kamil Patynowski

Aneta Gębska

Zdzisław Szołajski

Jakub Cieciura

Artur Baczkowski

 Konkursy, konkurencje sportowe
15. Dzień pamięci o Holocauście kwiecień

Anna Kowaleczka

Agata Zawadzka

Paweł Biniek

Kamil Patynowski

Akademia
16. Święto Ziemi kwiecień

Monika Moskwa

Wanda Zarzycka

Karolina Główka

Renata Połowin

Beata Paluch

Apel, konkursy, sprzątanie najbliższej okolicy
17.  Rocznica Zbrodni Katyńskiej  kwiecień

Iwona Serafin

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Anna Guzowska

Izabela Mgłosiek

 Marzena Dłużewska

Milena Mróz

 Akademia
18. Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja maj

Wioletta Łygan

Agnieszka Sochaj

Iwona Se4rafin

Anna Guzowska

Wanda Zarzycka

Akademia
19. Dzień Dziecka, Dzień Szkoły bez Przemocy czerwiec

 Sławomir Figura

Zdzisław Szołajski

Jakub Cieciura

Marta Jasińska

Iwona Krupa

Milena Lasota

Renata Gębka

Agnieszka Bulikowska

Apel, zabawy, gry
20. Zakończenie roku szkolnego czerwiec

Aneta Gębska

Mariola Wielicka

Msza Święta, spotkanie z wychowawcami klas

Akademia

Szymanów

L.p.UroczystośćTerminyOsoby odpowiedzialne za realizacjęSposób realizacji

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wrzesień

Izabela Mgłosiek

Kamil Madej

Justyna Śledzińska 

Msza Święta, spotkanie 
z wychowawcami klas

Akademia

2. Dzień chłopaka wrzesień

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Monika Kosiór

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Program artystyczny, konkursy, ognisko
3. Dzień Komisji Edukacji Narodowej październik

Mateusz Magierowski

Tomasz Tkaczyk 

Akademia, ognisko, zawody sportowe
4. Dzień Papieża Jana Pawła II październik

 Agata Zawadzka

Paweł Biniek

Akademia, konkurs plastyczny
5. Święto Odzyskania Niepodległości listopad

Agnieszka Bulikowska

Renata Gębka

Tomasz Tkaczyk

Sylwia Sochaj 

Apel
6. Zabawa andrzejkowa listopad

Izabela Mgłosiek

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Edyta Bojska

Dorota Wierzbicka 

Zabawy, wróżby, dyskoteka
7. Mikołajki grudzień

Sabina Ciepielewska

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Ewelina Świątek

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Gry, zabawy
8. Święta Bożego Narodzenia grudzień

Monika Kosiór

Marta Gawin – Kwapisiewicz

Sylwia Sochaj

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Jasełka, Wigilia, wspólny opłatek
9, Choinka noworoczna styczeń

Milena Lasota

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska

Aneta Szewczyk – Mężyk

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Część artystyczna, zabawa szkolna
10.  Olimpiada Zimowa styczeń/luty

Kamil Patynowski

Aneta Szewczyk – Mężyk

Milena Lasota

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska 

Zawody sportowe
11. Walentynki luty

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Monika Kosiór

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Dyskoteka, konkursy, poczta walentynkowa
12. Dzień kobiet marzec

Kamil Madej

Tomasz Tkaczyk

Justyna Śledzińska

Sylwia Sochaj

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Akademia
13. Pierwszy Dzień Wiosny marzec

Monika Kosiór

Tomasz Tkaczyk

Justyna Śledzińska

Agnieszka Spyt – Chuchała

Dorota Wierzbicka 

 Korowód przebierańców
14. Turniej Tenisa Stołowego marzec

Kamil Patynowski

Kamil Madej

Dorota Wierzbicka

Mateusz Magierowski 

 Konkursy, konkurencje sportowe
15. Dzień pamięci o Holocauście kwiecień

Paweł Biniek

Justyna Śledzińska 

Akademia
16. Święto Ziemi kwiecień

Justyna Śledzińska

Tomasz Tkaczyk

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Apel, konkursy, sprzątanie najbliższej okolicy
17. Rocznica Zbrodni Katyńskiej kwiecień

Agnieszka Kula – Kasprzycka

Michalina Pluta 

Akademia
18. Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja maj

Sabina Ciepielewska

Ewelina Świątek

Tomasz Tkaczyk

Agnieszka Spyt – Chuchała 

Akademia
19. Dzień Dziecka, Dzień Szkoły bez Przemocy czerwiec

Agnieszka Bulikowska

Renta Gębka

Katarzyna Sambor

Kamil Patynowski

Urszula Maciąg

Marta Gawin – Kwapisiewicz 

Apel, zabawy, gry
20. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwiec

Monika Kosiór

Milena Lasota

Aneta Szewczyk – Mężyk

Dorota Wierzbicka

Edyta Bojska 

Msza Święta, spotkanie z wychowawcami klas

Akademia