PODZIĘKOWANIA

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Podziękowanie dla nauczyciela

Podziękowanie dla szkoły

Podziekowanie dla Dyrektora

Podziękowanie dla koordynatora

Konkurs recytatorski Kreować Głosem

Festiwal piosenki i pieśni patriotycznej