Home

Witamy na stronie MOS w Solcu nad Wisłą

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

    Branżowa Szkoła I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu   3 Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

    Kwota wsparcia wynosi 4 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł dofinansowania i 1 000,00 zł finansowego wkładu własnego.

    Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Świąteczne Laboratoria

     W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, Powiat Lipski uzyskał wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 64 760,00 zł z przeznaczeniem na wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą (wycieczka jednodniowa do Krakowa i Wieliczki dla uczniów szkoły podstawowej oraz wycieczka jednodniowa do Kozłówki i Lublina dla uczniów branżowej szkoły)

30 Finał WOŚP