Dni wolne

         Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/20234

 

Szkoła podstawowa:

1) 30.10.2023 r. (poniedziałek)

2) 31.10.2023 r. (wtorek)

3) 02.11.2023 r. (czwartek)

4) 03.11.2023 r. (piątek)

5) 02.05.2024 r. (wtorek)

6) 14.05.2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

7) 15.05.2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

8) 16.05.2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

 

Szkoła branżowa I stopnia:

1) 30.10.2023 r. (poniedziałek)

2) 31.10.2023 r. (wtorek)

3) 02.11.2023 r. (czwartek)

4) 03.11.2023 r. (piątek)

5) 02.05.2024 r. (wtorek)

6) 31.05.2024 r. (piątek)