Dni wolne

         Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym                                           2022/2023


Szkoła podstawowa:

1) 31.10.2022 r. (poniedziałek)

2) 02.11.2022 r. (środa)

3) 03.11.2022 r. (czwartek)

4) 04.11.2022 r. (piątek)

5) 02.05.2023 r. (wtorek)

6) 23.05.2023 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

7) 24.05.2023 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

8) 25.05.2023 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty


Szkoła branżowa I stopnia:

1) 31.10.2022 r. (poniedziałek)

2) 02.11.2022 r. (środa)

3) 03.11.2022 r. (czwartek)

4) 04.11.2022 r. (piątek)

5) 02.05.2023 r. (wtorek)

6) 09.06.2023 r. (piątek)